Για ένατη χρονιά η διαφήμιση της Scientology στο Super Bowl προβλήθηκε φέτος, αλλά παρόλο που τα γραφικά και η μουσική, ο ρυθμός και η χρήση του φωτός είναι πολύ παρόμοια με τα προηγούμενα χρόνια, διαφέρει σε μια σημαντική πτυχή

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΤΗΣ SCIENTOLOGY ΣΤΟ SUPER BOWL ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ, «20/21 ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΠΙΣΩ, ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» Για ένατη χρονιά η διαφήμιση της Scientology στο Super Bowl προβλήθηκε φέτος, αλλά παρόλο που τα γραφικά και η μουσική, ο ρυθμός και η χρήση του φωτός είναι πολύ παρόμοια με τα προηγούμενα χρόνια,…