Η ΕΛΛΑΔΑ 21η στο απόλυτο ύψος δαπάνης και ακόμα χειρότερα 23η στην σύγκριση της κατά κεφαλή διαφημιστικής δαπάνης.

Η ΕΛΛΑΔΑ 21η στο απόλυτο ύψος δαπάνης και ακόμα χειρότερα 23η στην σύγκριση της κατά κεφαλή διαφημιστικής δαπάνης.
H Ελλάδα κινήθηκε λίγο χαμηλότερα από το
μέσο όρο της Ευρώπης με αύξηση της διαφημιστικής δαπάνης του
display 18% φτάνοντας τα €80.8 εκ.