Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο στην ομάδα IDAFK EYE ALPHA TEAM «Fly Safe – Make Training – Keep the rules» by EFC European Financial Consultants Insurance Loss Adjusters Department

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο στην επίλεκτη ομάδα IDAFK EYE ALPHA TEAM «Fly Safe – Make Training – Keep the rules» by EFC@European Financial Consultants Insurance Loss Adjusters Department.