Ο μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων του Dogs’ Voice ενεργοποιείται

Ο μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων του Dogs’ Voice ενεργοποιείται σε συνεννόηση με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ζώων Συντροφιάς, τα σώματα ασφαλείας και την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.