Μήνυμα του κ. Χρήστου Σμάνη, Προέδρου της Κοινότητας των Ελλήνων του Ισημερινού και Μέλους του ΔΣ της Ελληνο-Λατινοαμερικανικής Οργάνωσης Αθηνά.

Μήνυμα του κ. Χρήστου Σμάνη, Προέδρου της Κοινότητας των Ελλήνων του Ισημερινού και Μέλους του ΔΣ της Ελληνο-Λατινοαμερικανικής Οργάνωσης Αθηνά.