Οι Νυχτερινές Οπτασίες hellenic media group στην εκπομπή Aria’s Glam world

Οι Νυχτερινές Οπτασίες HMG στην εκπομπή Aria’s Glam world Ευχαριστούμε την υπεροχη Τηλεπαρουσιάστρια Άρια Δαμουλάκη  ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΛΙΛΗ ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΓΑΖΗΣ