4η Βιομηχανική Επανάσταση και Τεχνητή Νοημοσύνη (AI)

Η τεχνολογική εξέλιξη έχει προκαλέσει πολλές επαναστάσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η 4η βιομηχανική επανάσταση αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς μετασχηματισμούς που συμβαίνουν αυτήν την εποχή. Σε αυτήν τη νέα επανάσταση, η τεχνητή νοημοσύνη (στο εξής AI) αναδεικνύεται ως ένας κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει τον τρόπο παραγωγής, επικοινωνίας και ζωής γενικότερα.