Το 3ο Συνέδριο για το τεχνολογικό οικοσύστημα BIM (Building Information Modeling) στην Ελλάδα

Το 3ο Συνέδριο για το τεχνολογικό οικοσύστημα BIM (Building Information Modeling) στην Ελλάδα, είναι γεγονός! Στις 12 Οκτωβρίου 2022 κάνουμε αποτίμηση τι έχει γίνει και τι πρέπει να γίνει άμεσα στη χώρα για την εφαρμογή της ΒΙΜ: Το Συνέδριο για την ΒΙΜ λαμβάνει χώρα σε καιρούς που η εξοικονόμηση πόρων στον κατασκευαστικό κλάδο είναι επιτακτική ανάγκη για…