29ο Έτος Ημέρες Παθολογίας 2020

Το ΟΚΙΒΕΕ, σε συνεργασία με τη Γ΄ Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική, ΕΚΠΑ, διοργανώνουν το 29ο Έτος Ημέρες Παθολογίας 2020 «Διλήμματα στην Κλινική Παθολογία». Ημ/νία Δικεξαγωγής: 02 – 04 Απριλίου 2020 Τόπος Διεξαγωγής: Ξενοδοχείο Crowne Plaza, Αθήνα Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://www.imerespathologias.gr/