Η έκθεση Ζωντανός Πλανήτης (Living Planet Report), που εκδίδεται κάθε δύο χρόνια, προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την πορεία των πληθυσμών των ειδών σε όλο τον κόσμο

Η έκθεση Ζωντανός Πλανήτης (Living Planet Report), που εκδίδεται κάθε δύο
χρόνια, προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα για την πορεία των πληθυσμών
των ειδών σε όλο τον κόσμο