Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών & Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης πραγματοποιήθηκε Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών

Σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών & Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης πραγματοποιήθηκε Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών
Το Σεμινάριο πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών & της Επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Αποστολών Μαρκόπουλου – Κουβαρά.