Φλόγα πολιτισμού – 12ος Επικούριος αγώνας δρόμου 15χλμ

Φλόγα πολιτισμού – 12ος Επικούριος αγώνας δρόμου 15χλμ
Ο αγώνας είναι αφιερωμένος στην επιστροφή της ζωοφόρου του Επικούριου Απόλλωνα και θα ξεκινήσει από τον Ναό του Επικούριου Απόλλωνα στις Βάσσες Φιγαλείας, θα περάσει έξω από το χωριό Δραγώγι, μετά από 4 χιλιόμετρα από το χωριό Περιβόλια, στρίβοντας αριστερά στην είσοδο εντός του χωριού, με κατεύθυνση και τερματισμό προς Φιγαλεία.