ΚΥΠΡΟΣ Εθνική Άσκηση Ιπποκράτης της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας – ΟΚΥπΥ

Εθνική Άσκηση Ιπποκράτης της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας – ΟΚΥπΥ και του Υπουργείο Υγείας Κυπριακή Δημοκρατία. Το σενάριο αφορούσε πτώση λεωφορείου σε μεγάλη χαράδρα στην Ορεινή Λεμεσό με μαζικές απώλειες υγείας.