Το Πρόγραμμα “Μάθε και Σώσε” στο Σχολικό Περιβάλλον σε πλήρη εξέλιξη στο 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ και τα δύο Μέρη του Σχεδιασμού της Δράσης

Το Πρόγραμμα “Μάθε και Σώσε” στο Σχολικό Περιβάλλον σε πλήρη εξέλιξη στο 1ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΙΓΑΛΕΩ και τα δύο Μέρη του Σχεδιασμού της Δράσης