Τμήματα Ενεργών Εφέδρων – ΤΕΝΕΦ Οι στόχοι των Τ.ΕΝ.ΕΦ. στις 11 Ιουνίου ήταν η συνεκπαίδευση εφέδρων με διαφορετικό βαθμό εμπειρίας , η προετοιμασία νεοεισερχομένων για τη προσεχή διαδικασία απονομής διακριτικών

Τμήματα Ενεργών Εφέδρων – ΤΕΝΕΦ Οι στόχοι των Τ.ΕΝ.ΕΦ. στις 11 Ιουνίου ήταν η συνεκπαίδευση εφέδρων με διαφορετικό βαθμό εμπειρίας , η προετοιμασία νεοεισερχομένων για τη προσεχή διαδικασία απονομής διακριτικών

ΤΕΝΕΦ Οι εκπαιδεύσεις των Τ.ΕΝ.ΕΦ. προγραμματίζονται και διεξάγονται με γνώμονα την αρτιότερη δυνατή προετοιμασία

ΤΕΝΕΦ Οι εκπαιδεύσεις των Τ.ΕΝ.ΕΦ. προγραμματίζονται και διεξάγονται με γνώμονα την αρτιότερη δυνατή προετοιμασία

Τμήματα Ενεργών Εφέδρων – ΤΕΝΕΦ πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση πάνω σε βασικές γνώσεις μαχητή

Την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση πάνω σε βασικές γνώσεις μαχητή. Τα νεοεισερχόμενα μέλη μας πραγματοποίησαν μία πεζοπορία 13χιλιομέτρων και κατόπιν εκπαιδεύτηκαν στην ατομική τακτική. Παρόλη την κούραση της πεζοπορίας με την βοήθεια των εκπαιδευτών, κάνανε κτήμα τους όλα όσα διδάχθηκαν. Τα υπόλοιπα μέλη του συλλόγου μας εντρύφησαν σε αρχές τακτικών πεζικού αποκτώντας γνώσεις που…