Το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και το σύνολο των μελών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Παράρτημα Νομού Έβρου, θέλουν να εκφράσουν τις πιο θερμές ευχαριστίες τους προς τον Μη Κυβερνητικό Σύνδεσμο “ΔΕΣΜΟ”, την οργάνωση WWF Ελλάδας και την Αστική Μη Κυβερνητική Εταιρεία “HIGGS”, οι οποίοι με την υποστήριξη του Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνη, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της Εθνικής Τράπεζας οι οποίοι μέσα από το πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης των εθελοντικών ομάδων Δασοπυροπροστασίας, προχώρησαν στην ευγενική δωρεά υλικοτεχνικού εξοπλισμού

Το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και το σύνολο των μελών της Ελληνικής Ομάδας
Διάσωσης Παράρτημα Νομού Έβρου, θέλουν να εκφράσουν τις πιο θερμές ευχαριστίες
τους προς τον Μη Κυβερνητικό Σύνδεσμο “ΔΕΣΜΟ”, την οργάνωση WWF Ελλάδας και
την Αστική Μη Κυβερνητική Εταιρεία “HIGGS”, οι οποίοι με την υποστήριξη του
Ιδρύματος Αθηνάς Ι. Μαρτίνη, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και της
Εθνικής Τράπεζας οι οποίοι μέσα από το πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης των
εθελοντικών ομάδων Δασοπυροπροστασίας, προχώρησαν στην ευγενική δωρεά
υλικοτεχνικού εξοπλισμού