Σωματείο εθελοντών πολιτικής προστασίας Βορειοανατολικού Τομέα Υμηττού πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Σωματείου μας Ενημέρωση -Σεμινάριο με Θέμα ¨ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ & ΠΡΟΛΗΨΗ , σε συνδιοργάνωση του ΙΔΑΦΚ ( ΙΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΟΠΩΓΕΝΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΣΤΑΣΤΡΟΦΩΝ )

Σωματείο εθελοντών πολιτικής προστασίας Βορειοανατολικού Τομέα Υμηττού πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Σωματείου μας Ενημέρωση -Σεμινάριο με Θέμα ¨ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ & ΠΡΟΛΗΨΗ , σε συνδιοργάνωση του ΙΔΑΦΚ ( ΙΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΟΠΩΓΕΝΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΣΤΑΣΤΡΟΦΩΝ )

Σωματείο εθελοντών πολιτικής προστασίας Βορειοανατολικού Τομέα Υμηττού ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σωματείο εθελοντών πολιτικής προστασίας Βορειοανατολικού Τομέα Υμηττού ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Σώμα Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Βορειοανατολικού Υμηττού, σε συνεργασία με τον ΣΠΑΥ (Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού), τους Όμορους Δήμους στο βόρειο- ανατολικό Τμήμα του Υμηττού, και την Δασική Υπηρεσία έχει επιτελέσει σημαντικό έργο στη διατήρηση και προστασία του οικοσυστήματος της περιοχής. Από τις μέρες της…

Μέλη του Σωματείου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Βόρειο/ Ανατολικού Τομέα Υμηττού (ΣΕΠΠΒΑΤΥ) πραγματοποίησαν εργασίες καθαρισμού, αποψίλωσης και συντήρησης στην περιοχή του ΒΑ Υμηττού

Μέλη του Σωματείου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Βόρειο/ Ανατολικού Τομέα Υμηττού (ΣΕΠΠΒΑΤΥ) πραγματοποίησαν εργασίες καθαρισμού, αποψίλωσης και συντήρησης στην περιοχή του ΒΑ Υμηττού και πιο συγκεκριμένα στην έκταση γύρω από το Πυροφυλάκιο “Μοναστήριον” στον Άη Γιάννη τον Κυνηγό. Επιπλέον στα πλαίσια της Εκστρατείας #Υμηττός365 για την ενίσχυση της φιλοδασικής συνείδησης, το ΣΕΠΠΒΑΤΥ έχει υιοθετήσει τα δενδρύλλια…