Σεμινάριο Α’ Βοηθειών και Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης, με εκπαίδευση στη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή, για τα Στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας Καλλιθέας και Στελέχη του ΑΤ Καλλιθέας, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου

Σεμινάριο Α’ Βοηθειών και Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης, με εκπαίδευση στη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδιστή, για τα Στελέχη της Δημοτικής Αστυνομίας Καλλιθέας και Στελέχη του ΑΤ Καλλιθέας, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου