Π.Α.Πάφου ΟμάδαΈρευνας-Διάσωσης Συνάντηση με Εθνικούς Ενδιαφερόμενους Φορείς στα πλαίσια του προγράμματος Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FPCUP)

Π.Α.Πάφου ΟμάδαΈρευνας-Διάσωσης Συνάντηση με Εθνικούς Ενδιαφερόμενους Φορείς στα πλαίσια του προγράμματος Framework Partnership Agreement on Copernicus User Uptake (FPCUP)