Πρόγραμμα “ΜΑΘΕ & ΣΩΣΕ” Α’ Βοήθειες στο Σχολικό Περιβάλλον, από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του ERC που ανήκουν στην Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Προτέκτα Ιλίου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την 12.02.2023, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών LORD BYRON – Γιούλης Τακοπούλου

Πρόγραμμα “ΜΑΘΕ & ΣΩΣΕ” Α’ Βοήθειες στο Σχολικό Περιβάλλον, από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του ERC που ανήκουν στην Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Προτέκτα Ιλίου, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την 12.02.2023, στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών LORD BYRON – Γιούλης Τακοπούλου