Πρωτόκολλο συνεργασίας ΕΑΔ – ΥΠΕΣ για τη Δημόσια Διοίκηση 

Πρωτόκολλο συνεργασίας ΕΑΔ – ΥΠΕΣ για τη Δημόσια Διοίκηση  Θεοδωρικάκος: Στόχος η διαφάνεια και οι μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο τομέα Πρωτόκολλο συνεργασίας που αφορά στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Ακεραιότητας, προκειμένου να δημιουργηθούν σταθερά θεμέλια για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση συντονισμένων δράσεων, με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των…