Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης ανακοινώνει με χαρά την ολοκλήρωση της πρώτης εκπαίδευσης συγκεκριμένου αριθμού μελών των Εθελοντικών της Οργανώσεων

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης ανακοινώνει με χαρά την ολοκλήρωση της πρώτης εκπαίδευσης συγκεκριμένου αριθμού μελών των Εθελοντικών της Οργανώσεων

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Με επιτυχία διεξήχθη η 1η Γενική Συνέλευση της ΠΟΕΟΔΠ στην Πρέβεζα

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης Με επιτυχία διεξήχθη η 1η Γενική Συνέλευση της ΠΟΕΟΔΠ στην Πρέβεζα