Άσκηση Σεισμού στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου διοργανώνει το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 

Άσκηση Σεισμού στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου διοργανώνει το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΩΝ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ