Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης στη δημοκρατία και τη διακυβέρνηση για την Ελλάδα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ Μουλακάκης Βασίλειος Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης κοινωνίας, μεταμορφώνοντας διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της διακυβέρνησης και της δημοκρατίας. Η Ελλάδα, όπως και πολλές άλλες χώρες, διερευνά τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δημόσια διοίκηση και διακυβέρνηση. Αυτό το άρθρο στοχεύει να διερευνήσει τον αντίκτυπο της τεχνητής νοημοσύνης στη δημοκρατία και…