ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επιτήρηση & Δασοπροστασία δάσους ΣΕΪΧ ΣΟΥ. Τομέας 12

ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Επιτήρηση & Δασοπροστασία δάσους ΣΕΪΧ ΣΟΥ. Τομέας 12