Ο φετινός απολογισμός κλείνει με θετικό πρόσημο , καθώς η Ο.Α.Κ. κατάφερε να ανταποκριθεί στο καθήκον της στο 100 % των συμβάντων Πυρκαγιάς

Ο φετινός απολογισμός κλείνει με θετικό πρόσημο , καθώς η Ο.Α.Κ. κατάφερε να ανταποκριθεί στο καθήκον της στο 100 % των συμβάντων Πυρκαγιάς