Μπορεί ο Δήμος να δώσει χρήματα στους εθελοντές;

Μπορεί ο Δήμος να δώσει χρήματα στους εθελοντές;
Κατανομή ποσού ύψους 16.910.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 σε Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας