ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΥ
το Μουσείο Γεωλογικής Ιστορίας Ολύμπου παρουσιάζεται η εξέλιξη του
Ολύμπου μέσα στο γεωλογικό χρόνο.
Στην έκθεση του Μουσείου περιλαμβάνονται ορυκτά και πετρώματα του Ολύμπου,
όπως και απολιθώματα από την ευρύτερη περιοχή, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την εξέλιξη της πανίδας και της χλωρίδας.