ΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Η ΛΕΣΧΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΔΡΟΜΕΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ιδρύθηκε το 1997, στο Νομό Πρέβεζας με έδρα την πόλη της Πρέβεζα. Είναι Εθελοντική Μη κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δραστηριοποιείτε στην περιοχή της Ηπείρου , αλλά και όπου παραστεί ανάγκη. Όταν χρειαστεί αναφέρετε και στην αγγλική γλώσσα ως : ​ “Hellenic Rescuecommando of Preveza” Μέλη της Λ.Ε.Κ.Ν.…