ΚΥΠΡΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΕΛΛΕΙΠΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η εκπαίδευση με θέμα: «Τεχνικές Έρευνας και Διάσωσης Ελλειπόντων Προσώπων», η οποία διοργανώθηκε στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2021 από τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας σε συνεργασία με το SupportCY και τον Ελληνικό Εθελοντικό Οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού – The…