Κλιματικά ουδέτερα κτίρια το 2050 Την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ώστε να ενθαρρυνθεί η αύξηση στον αριθμό των ανακαινίσεων και να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, ενέκριναν οι ευρωβουλευτές.

Κλιματικά ουδέτερα κτίρια το 2050
Την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ώστε να ενθαρρυνθεί η αύξηση στον αριθμό
των ανακαινίσεων και να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, ενέκριναν οι ευρωβουλευτές.