Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Ν. Βουτζά -Προβαλίνθου Η επιθυμία της οικογένειας του αείμνηστου Διοικητή μας Κυριάκου Δαμιανογλου είναι αντί κατάθεσης στεφάνων, το αντίστοιχο ποσό να διατεθεί στο Λύρειο Ίδρυμα

Πυροσβεστικό Σώμα Εθελοντών Ν. Βουτζά -Προβαλίνθου Η επιθυμία της οικογένειας του αείμνηστου Διοικητή μας Κυριάκου Δαμιανογλου είναι αντί κατάθεσης στεφάνων, το αντίστοιχο ποσό να διατεθεί στο Λύρειο Ίδρυμα

Με δαπάνη του Δήμου Μαραθώνα η κηδεία του Κυριάκου Δαμιανόγλου

Κατόπιν εισήγησης του Δημάρχου Μαραθώνος Στεργίου Τσίρκα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου σε έκτακτη συνεδρίαση αποφάσισε ομόφωνα η κηδεία του να γίνει με δαπάνες του Δήμου.