ΚΥΠΡΟΣ Το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ), αντιλαμβανόμενο τη σημαντικότητα του έγκαιρου εντοπισμού και αξιολόγησης των κινδύνων της οικονομίας, και θέλοντας να συμβάλει στις προσπάθειες της κυβέρνησης στον τομέα αυτό,  προχώρησε στην ανάπτυξη του δικού του εργαλείου παρακολούθησης και εκτίμησης των πιθανών κινδύνων/ρίσκων της οικονομίας της χώρας μας

ΚΥΠΡΟΣ Το Συμβούλιο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου (ΣΟΑΚ), αντιλαμβανόμενο τη σημαντικότητα του έγκαιρου εντοπισμού και αξιολόγησης των κινδύνων της οικονομίας, και θέλοντας να συμβάλει στις προσπάθειες της κυβέρνησης στον τομέα αυτό,  προχώρησε στην ανάπτυξη του δικού του εργαλείου παρακολούθησης και εκτίμησης των πιθανών κινδύνων/ρίσκων της οικονομίας της χώρας μας