Ιστορίες με γωνίες του Σέργιου Αλεξόπουλου

Ιστορίες με γωνίες του Σέργιου Αλεξόπουλου
Με 18 ιστορίες που διαδηλώνουν την πρωτοτυπία τους, εξ ου και «Ιστορίες με γωνίες»
εμφανίζεται επίσημα στο εκδοτικό σύμπαν ο Σέργιος Αλεξόπουλος, γέννημα θρέμμα
της Αθήνας του ’60,