Τεύχος των “Τετραδίων Γεωπολιτικής Ανάλυσης και Μελετών” του ΕΛΙΣΜΕ, με τη Μελέτη “Η Κρίση του «Χόρα» του 1976 και η πολιτική κατευνασμού της Τουρκίας”, την οποία συνέταξε ο κ. Σταύρος Καλεντερίδης

Τεύχος των “Τετραδίων Γεωπολιτικής Ανάλυσης και Μελετών” του ΕΛΙΣΜΕ, με τη Μελέτη “Η Κρίση του «Χόρα» του 1976 και η πολιτική κατευνασμού της Τουρκίας”, την οποία συνέταξε ο κ. Σταύρος Καλεντερίδης