Η κοινωνική προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων, Προσφορά του Στρατού Ξηράς στον Τομέα των Αεροδιακομιδών

Προσφορά του Στρατού Ξηράς στον Τομέα των Αεροδιακομιδών
Η κοινωνική προσφορά των Ενόπλων Δυνάμεων, υπό τον σχεδιασμό και τις οδηγίες του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, είναι συνεχής, πολυεπίπεδη και ιδιαιτέρως σημαντική. Στο πλαίσιο αυτό, το Γενικό Επιτελείο Στρατού συμβάλει στην ενίσχυση του έργου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) στον τομέα των αεροδιακομιδών.