Η Γαλλία ανακοίνωσε τις ημερομηνίες επανέναρξης των εκδηλώσεων

Η Γαλλία ανακοίνωσε τις ημερομηνίες επανέναρξης των εκδηλώσεων Η γαλλική κυβέρνηση δημοσίευσε ένα χρονοδιάγραμμα για την επανέναρξη των δραστηριοτήτων στη χώρα που σχετίζεται με την πανδημία, το οποίο προβλέπει επίσης πότε μπορούν να πραγματοποιηθούν εκθέσεις και εμπορικές εκδηλώσεις: 1η φάση: Από τις 9 Ιουνίου, οι εκθέσεις και τα εμπορικά event μπορούν να ανοίξουν εκ νέου, τηρώντας…