Παρουσίαση εφαρμογών δείτε Αναλυτικά

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΣ    Hellenic Media Group (ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΑΣ) Όλο το γκρουπ στα χέρια σου!Ενημέρωση και ψυχαγωγία σε μια εφαρμογή. https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_mstasino_asus.HMG Calories_X Αυτή η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί για να αποτελέσει ένα βοήθημα σε όσους επιθυμούν να ελέγχουν το βάρος τους, καταγράφοντας τις τροφές που καταναλώνουν καθημερινά και παρακολουθώντας τις θερμίδες. Συγκεκριμένα,…