Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης διοργανώνει πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών (Βασική Υποστήριξη Ζωής, BLS)

Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης διοργανώνει πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ERC) σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών (Βασική Υποστήριξη Ζωής, BLS)