Η Μολδαβία δεν είναι μόνη της “Η Ευρώπη είναι Μολδαβία. Η Μολδαβία είναι Ευρώπη”. Με αυτά τα λόγια η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola απευθύνθηκε σε μια μαζική συγκέντρωση 70.000 ανθρώπων

Η Μολδαβία δεν είναι μόνη της
“Η Ευρώπη είναι Μολδαβία. Η Μολδαβία είναι Ευρώπη”. Με αυτά τα λόγια η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola
απευθύνθηκε σε μια μαζική συγκέντρωση 70.000 ανθρώπων