Ειδική Ομάδα Αλληλεγγύης-Εθελοντική Διασωστική Ομάδα επισκέφθηκε του εργοστάσιο του ομίλου «Σχοινιά Ναυτιλίας-Άγκυρες ΚΑΤΡΑΔΗΣ» όπου και εκπαιδεύτηκαν 60 υπάλληλοι σε θέματα Βασικών Πρώτων Βοηθειών

Ειδική Ομάδα Αλληλεγγύης-Εθελοντική Διασωστική Ομάδα επισκέφθηκε του εργοστάσιο του ομίλου «Σχοινιά Ναυτιλίας-Άγκυρες ΚΑΤΡΑΔΗΣ» όπου και εκπαιδεύτηκαν 60 υπάλληλοι σε θέματα Βασικών Πρώτων Βοηθειών