ΕΟΠ Περιστεριου Η ομάδα μας για ακόμα μια χρονιά στηρίζει την πυροφύλαξη του Ποικίλου Ορους στο πλευρό του Δημος Περιστεριου

ΕΟΠ Περιστεριου Η ομάδα μας για ακόμα μια χρονιά στηρίζει την πυροφύλαξη του Ποικίλου Ορους στο πλευρό του Δημος Περιστεριου