Οι Εθελοντές του Ιδρύματος «ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΕΛΛΑΔΑ» συνεχίζουν δυναμικά, κάθε εβδομάδα και όλο το χρόνο, διανέμοντας το ενημερωτικό τους υλικό σε ακόμα περισσότερους ανθρώπους,

Οι Εθελοντές του Ιδρύματος «ΕΝΑΣ ΚΟΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ-ΕΛΛΑΔΑ» συνεχίζουν δυναμικά, κάθε
εβδομάδα και όλο το χρόνο, διανέμοντας το ενημερωτικό τους υλικό σε ακόμα περισσότερους
ανθρώπους,