11ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής κ Ερευνητικής Ογκολογίας

To Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καρκίνου (http://www.eliek.gr/) διοργανώνει το “11ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο Κλινικής και Ερευνητικής Ογκολογίας”. 20-22 Φεβρουαρίου 2020 Ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens Η εγγραφή στο σεμινάριο είναι δωρεάν. Η εγγραφή και η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε επαγγελματίες υγείας και σε προπτυχιακούς – μεταπτυχιακούς φοιτητές. Οι συμμετέχοντες είναι απαραίτητο να βεβαιώνουν την ιδιότητά τους, προσκομίζοντας αντίστοιχο…