Τα ανευρεθέντα μετά από 47 έτη οστά επτά ηρώων της ΕΛΔΥΚ και της Α’ Μοίρας Καταδρομών μεταφέρονται στη γενέτειρά τους

Σύλλογος Εφέδρων Πελοποννήσου Διοίκηση Πριν από λίγο στον Ι.Ν. της του Θεού Σοφίας. Ο αποχαιρετισμός. Τα ανευρεθέντα μετά από 47 έτη οστά επτά ηρώων της ΕΛΔΥΚ και της Α’ Μοίρας Καταδρομών μεταφέρονται στη γενέτειρά τους. Οι ήρωες: Σχης (ΠΖ) Κόκκας Κωνσταντίνος – ΕΛΔΥΚ Σχης (ΜΧ) Γιαννακόπουλος Νικόλαος ΕΛΔΥΚ Εφ. Ανθστής (ΠΖ) Κουκούλης Θωμάς – ΕΛΔΥΚ…