“Πρώτες Βοήθειες στο Σχολικό Περιβάλλον” για παιδιά και εκπαιδευτικούς στο @4ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω “ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ”.

**”Πρώτες Βοήθειες στο Σχολικό Περιβάλλον” για παιδιά και εκπαιδευτικούς στο @4ο Δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω “ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ”. Η #ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ #ΟΜΑΔΑ #ΠΡΟΤΕΚΤΑ #ΙΛΙΟΥ με πρόεδρο την Αλεξάνδρα Κωτούλια σε συνεργασία με το @Ινστιτούτο Διαχείρισης Ανθρωπογενών και Φυσικών Καταστροφών συνδιοργάνωσαν την εν λόγω δράση με την έγκριση Σχεδιασμού του Εκπαιδευτικού Προγράμματος που παραχωρήθηκε στο φορέα μας μέσω γνωμοδότησης του ΙΕΠ και υπεγράφη την 23.11.2021 από…