Εθελοντική Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Δρυμού η ομάδα μας κλήθηκε να συνδράμει το πυροσβεστικό σώμα σε δύο συμβάντα. Ένα τροχαίο ατύχημα από Λαγκαδά προς Κολχικό με εγκλωβισμένο άτομο και δεύτερο συμβάν, πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στον Μονόλοφο πλησίον των κοιμητηρίων. Ενώ καθ’ όλη την ημέρα το όχημα μας με κωδικό κλήσης Δρυμός1 ήταν σε κάλυψη του τομέα της Λ1.

Εθελοντική Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Δρυμού η ομάδα μας κλήθηκε να συνδράμει το πυροσβεστικό σώμα σε δύο συμβάντα. Ένα τροχαίο ατύχημα από Λαγκαδά προς Κολχικό με εγκλωβισμένο άτομο και δεύτερο συμβάν, πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα στον Μονόλοφο πλησίον των κοιμητηρίων. Ενώ καθ’ όλη την ημέρα το όχημα μας με κωδικό κλήσης Δρυμός1 ήταν σε κάλυψη του τομέα της Λ1.

Εθελοντική Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Δρυμού πυρκαγιά σε αποθηκη ηλεκτρικών ειδων στην περιοχή του δερβενη στο ύψος της αρχόντισσας

Εθελοντική Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Δρυμού πυρκαγιά σε αποθηκη ηλεκτρικών ειδων στην περιοχή του δερβενη στο ύψος της αρχόντισσας