Εθελοντική Δασοπροστασία-Πυρόσβεση Γλυφάδας-ΕΔΑΠΥΓ πραγματοποιήθηκε πρακτική εκπαίδευση των εθελοντών μας στον Υμηττό

Εθελοντική Δασοπροστασία-Πυρόσβεση Γλυφάδας-ΕΔΑΠΥΓ πραγματοποιήθηκε πρακτική εκπαίδευση των εθελοντών μας στον Υμηττό