οι Εθελοντές Λειτουργοί της Scientology  βρέθηκαν στο Πρώτο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας στο Αιγάλεω (Ε.ΚΕ.Α) συμμετέχοντας σε εθελοντική αιμοδοσία

Την Δευτέρα,   20  Iουλίου,  οι Εθελοντές Λειτουργοί της Scientology  βρέθηκαν στο Πρώτο Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας στο Αιγάλεω (Ε.ΚΕ.Α) συμμετέχοντας σε εθελοντική αιμοδοσία.  Οι Εθελοντές Λειτουργοί είναι πάντα πρόθυμοι και έτοιμοι να βοηθήσουν  οποιονδήποτε, οπουδήποτε και σε κάθε περίσταση. Με την ευσυνειδησία και την ευσπλαχνία  που τους διακρίνει, αποφάσισαν να συνεισφέρουν στην προσπάθεια του Κράτους…