Η ΕΕΔΑΔ καταδικάζει την παρεμπόδιση του έργου μελών της στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου

Η ΕΕΔΑΔ καταδικάζει την παρεμπόδιση του έργου μελών της στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου
Υπέπεσε στην αντίληψη του Δ.Σ. του Ελληνικού Τμήματος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων (ΕΕΔΑΔ) η προσπάθεια παρεμπόδισης του έργου μελών μας  στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου.